http://www.anunt-real.ro/faq_nou-p60

Termeni si conditii

Accesul la acest site se realizează în conformitate cu termenii şi condiţiile” detaliate mai jos.

www.anunt-real.ro este un site de anunţuri de vanzari on-line.

Termeni folosiţi:

- site - reprezintă site-ul www.anunt-real.ro.

- utilizator” - reprezintă persoana fizică şi/sau juridică care accesează şi foloseşte site-ul www.anunt-real.ro în scopul informării privind articolele de pescuit și efectuării de comenzi. 

- termeni şi condiţii” - termenul folosit pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Site-ul a fost creat în scopul extinderii pieţei online de vânzare a produselor noi din domeniul articolelor de pescuit.
Odată cu efectuarea accesului pe adresa: www.anunt-real.ro, utilizatorii site-ului sunt obligaţi să citească în totalitate şi să respecte aceşti termeni şi condiţii pe toată durata utilizării serviciilor oferite de acest site. Necunoaşterea şi/sau nerespectarea acestor termeni şi condiţii nu absolvă de răspundere niciun utilizator al site-ului, în nicio situaţie.

Aceşti termeni şi condiţii sunt valabili pe toată perioada cât utilizatorii folosesc site-ul. Termenii şi condiţiile” trebuiesc acceptaţi fără limitări sau rezerve!

www.anunt-real.ro îşi rezervă dreptul de a schimba, corecta, modifica sau adăuga capitole noi la aceşti termeni şi condiţii”, în funcţie de evoluţia pieţei online şi de evoluţia relaţiei client-site.

Site-ul oferă serviciile sale tuturor persoanelor interesate să le utilizeze numai şi numai în scopuri legale. Folosirea site-ului în alte scopuri decât cele legale, licite, este interzisă cu desăvârşire.

Persoanele fizice şi/sau juridice care încalcă aceste prevederi, vor suporta consecinţele legii.

www.anunt-real.ro nu acceptă înregistrarea utilizatorilor si postarea datelor cu caracter personal in platforma. Dacă o persoană fizică şi/sau juridică este interesată în efectuarea unei comenzi care să cuprindă unul sau mai multe produse de pe site, postate la vânzare, acest lucru se va face numai și numai telefonic.

Pentru eventuale solicitări de colaborare pe termen lung, ne puteți contacta telefonic sau pe adresa de e-mail: bluepages.office@gmail.com

Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a şterge anunţurile sau de a le modera în funcție oferta existentă.

Acceptând termenii şi condiţiile” de utilizare ale acestui site, declaraţi în mod expres că sunteţi de acord cu respectarea acestora în totalitate şi implicit că le intelegeţi.

Utilizarea site-ului se face, de către fiecare vizitator, persoană fizică sau juridică, pe propria raspundere, cu respectarea legilor naţionale şi/sau internaţionale.

În cazul în care un utilizator nu este de acord cu, şi nu respectă „termenii şi condiţiile” site-ului, acesta poate alege să înceteze colaborarea cu site-ul.

Important: Răspunderea pentru conţinutul anunturilor revine în totalitate administratorului! Dacă prin utiliarea site-ului descoperiți anunțuri cu descrieri ciudate, simboluri ce nu ar trebui să apară în anunțuri, sau înscrisuri care nu au legatură cu domeniul pescuitului, vă rugăm să ne semnalați pe adresa de e-mail: bluepages.office@gmail.com

De asemenea, pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, site-ul nostru acceptă sfaturi din partea utilizatorilor real interesați de conținutul afișat.

Conţinutul site-ului www.anunt-real.ro, textele, grafica, fotografiile, software-ul, sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea site-ului.

Aceste informaţii nu pot fi copiate, multiplicate, republicate sau retransmise în scopuri comerciale. Dacă prin una din acţiunile enumerate anterior se violează legislaţia natională sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, aceasta atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

Este interzisă încercarea de a interveni neautorizat, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea, modificarea materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop. Deasemenea, este interzisă folosirea adreselor de e-mail din baza de date a site-ului, pentru distribuirea lor pe liste de mailing şi trimiterea de e-mailuri comerciale (spam), sau pentru orice alt scop.

Nerespectarea acestor condiţii se pedepseşte conform legilor în vigoare.

În cazul unui atac informatic asupra site-ului, a modificării neautorizate a conţinutului de către terţe persoane, administratorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe, temporar şi/sau permanent, anumite servicii puse la dispoziţia utilizatorilor, cu sau fără o notificare prealabilă, până la rezolvarea problemelor cauzate. Acţiunea administratorului are ca scop protejarea utilizatorilor site-ului.

Aministratorul site-ului www.anunt-real.ro nu este raspunzător faţă de utilizatori, orice terţă persoană fizică/juridică sau instituţie, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Site-ul www.anunt-real.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile, de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile directe şi indirecte, de cumpărare, vânzare, schimb, închiriere şi/sau folosinţă a produselor/serviciilor existente în postări, între utilizatorii săi, sau aceştia şi terţe persoane fizice sau juridice, în conformitate cu descrierile/specificaţiile pentru un anume scop.

Site-ul www.anunt-real.ro nu oferă nicio garanţie că:

- informaţiile postate de administrator vor îndeplini toate cerinţele şi/sau aşteptările dumneavoastră;

- serviciile oferite vor fi neintrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

- rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor postate pe site vor fi întotdeauna cele aşteptate de dumneavoastră;

- orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul sau vizitatorul site-ului este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul, sau de orice alte pierderi de date, ca urmare a descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Site-ul nu folosește produse sau programe cu caracter ilegal sau invaziv, periculos pentru mediile sau sistemele de calcul de pe care îl accesați.

Site-ul www.anunt-real.ro nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţa posibilităţii de folosire, date, alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă administratorul site-ului a fost informat anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultand din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor din interiorul site-ului;

- costul procurării de bunuri şi servicii, complementare, rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii, achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/sau de pe site;

- declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;

- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi de autor, vă rugăm să semnalaţi această situaţie folosind datele de contact.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. Administratorul nu este şi nu poate fi responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţti sau alte posibile defecte ale acestui site, dar va căuta soluţii pentru remedierea lor, atâta timp cât îi sunt aduse la cunoştinţă de utilizatori.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul www.anunt-real.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează.

Site-ul www.anunt-real.ro se obligă să nu facă publice datele personale ale utilizatorilor, să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în afara cazului în care acest lucru este solicitat oficial de instituţiile statului pentru anumite proceduri judiciare.

Pe site sunt prezente reclame şi/sau legături către pagini externe, ale unor terţe părţi (site-uri ale partenerilor, furnizorilor de publicitate sau ale sponsorilor). Informaţiile furnizate de către un utilizator al site-ului www.anunt-real.ro altor pagini externe, nu se află sub controlul site-ul www.anunt-real.ro. Orice publicare a unor date personale pe alte pagini, în afara celor conţinute de site-ul www.anunt-real.ro, se face pe propria răspundere.

Administratorul site-ului www.anunt-real.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa termenii şi condiţiile” de folosire în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagină şi va intra efectiv vigoare din momentul postării ei pe site, fără caracter retroactiv.

  Vă dorim Fir Întins!!!  

 


 


Top